O firmie

Firma Drogowo – Budowlana Melbos 2 Jarosław Sieczkowski z Włocławka działa od 2008 roku i jest kontynuatorem tradycji Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego, Melioracji i Ochrony Środowiska Melbos - Andrzej Sieczkowski. Specjalizujemy się w budownictwie wodnym, melioracjach, wykonywaniu rowów nawadniająco-odwadniających, budowie zbiorników retencyjnych, regulacji rzek, budowie i remontach mostów, ochronie przeciwpowodziowej, remontach stacji pomp, nasadzeniach roślinnością terenów zalewowych i nieużytków rolnych (fitomelioracje).

Nowością w naszej ofercie jest biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych, stawów i jezior przy zastosowaniu nowoczesnych preparatów ECO-TABS.
Biologiczne oczyszczanie stawów i jezior wykonujemy we współpracy z Firmą Eco-Life System.

Nasza oferta skierowana jest do jednostek samorządu lokalnego, miast i gmin oraz osób fizycznych.

Działamy na terenie całej Polski.

Nasze zrealizowane większe zadania:
- Remont przepustu na Kanale Gniewkowskim - 2008 - inwestor Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we  Włocławku (K-PZMIUW)
- Roboty związane z usuwaniem skutków powodzi Kanał Ostrowo-Gopło - 2010 -inwestor K-PZMIUW
- Konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów na terenie miasta Ciechocinka - 2009-2010 - inwestor Urząd Miasta Ciechocinek
- Remont stacji pomp Słońsko - 2010 - inwestor K-PZMIUW
- Odbudowa podjazdów wałowych Łęgnowo - Otorowo - 2011 - inwestor K-PZMIUW
- Po raz pierwszy w Polsce Oczyszczenie przy pomocy biologicznej metody stawu w Centrum Chopinowski w Szafarni - 2012 - inwestor K-PZMIUW
- Remont stacji pomp Mokre - 2012 - inwestor K-PZMIUW
- Remont mostu - 2013 - inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie
- Melioracje szczegółowe - 2013 - inwestor K-PZMIUW
- Remont stacji pomp Baba - 2013 - inwestor K-PZMIUW
- Rekultywacja stawu - 2013 - inwestor prywatny
- Remont przepustu w m. Recz - 2014 - inwestor Gmina Rogowo.
- Zabudowa skarp na rzece Gąsawka w m. Żnin -2014 - inwestor KPZMIUW.
- Remont progu piętrzącego w m. Wenecja k/Żnina - 2015 - inwestor KPZMIUW.
- Budowa obiektu małej retencji - 2015 - inwestor Nadleśnictwo Włocławek.
- Budowa jazu piętrzącego na Kanale Zielona Struga - 2015 - inwestor KPZMIUW.
- Budowa zbiornika przeciwpożarowego - 2016 - inwestor Nadleśnictwo Poddębice.
- Rewitalizacja stawu na terenie parku w Aleksandrowie Kuj. - 2017 - inwestor Starostwo Aleksandrów Kuj.
- Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przepustu w Żninie - 2017 - inwestor Gmina Żnin.więcej »